Inspectie zet OBS De Poolster op GROEN!

Geplaatst op vrijdag 1 juli 2016

Afgelopen week heeft de Inspectie van het Onderwijs OBS de Poolster bezocht om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. Na het bezoek concludeert de inspectie dat zij voldoende vertrouwen heeft in de kwaliteitsverbetering van de school. De school krijgt daarom een basisarrangement.De school had eerder een aangepast toezicht door een zwakke beoordeling en heeft met het team hard gewerkt aan de ontwikkeling van de school.  

Daarnaast heeft de inspectie ook een oriënterend bezoek gebracht aan de 5 Taalklassen van de Poolster. Met de komst van de nieuwkomers in Lelystad, is er nog veel in ontwikkeling. De inspecteur geeft haar complimenten voor de basis die er nu staat en zal in 2017 terugkomen voor een formeel kwaliteitsonderzoek van de Taalklas.

Verbeterpunten
De inspecteur geeft het regulier onderwijs van OBS De Poolster weer een basisarrangement en geeft hierbij wel aan dat de school zich moet blijven doorontwikkelen. Het analyseren van de ontwikkeling van de leerlingen en het afstemmen van de instructie op die ontwikkeling, zijn aandachtspunten.