Coöperatieve werkvormen in groep rood

Geplaatst op maandag 3 december 2018

Coöperatief Leren is een aanvulling op de praktijk van alledag.

Voordelen van Coöperatief Leren:
Meer kinderen zijn tegelijkertijd in teams actief
Kinderen leren meer door onderlinge coaching ( twee weten meer dan één, laat staan vier!))
De ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel natuurlijk, veelvuldig binnen de normale leermomenten
De relaties tussen de leerlingen verbeteren en daarmee ook de goede sfeer in de groep
De werkvormen motiveren de kinderen om met veel plezier en inzet aan de slag te gaan
Het is een effectieve vorm van klassenmanagement voor alle groepen
Er kan pas over Coöperatief Leren gesproken worden als er gewerkt wordt volgens een aantal basisprincipes kortweg GIPS genoemd.
GIPS staat voor:

G Gelijkwaardige Deelname: voor de kinderen is duidelijk wanneer en op welke wijze zij een bijdrage moeten leveren.
I Individuele Aansprakelijkheid: alle kinderen moeten een openlijk individuele
prestatie leveren binnen de samenwerking.
P Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid: kinderen hebben elkaar nodig om tot een goed resultaat te komen.
S Simultane Interactie: alle kinderen zijn zoveel mogelijk gelijktijdig actief.