Bericht vanuit de stichting

Geplaatst op woensdag 1 april 2020

Beste ouders/verzorgers,

Gisteren heeft u tijdens de persconferentie kunnen horen dat de basisscholen tot en met de meivakantie dicht blijven. Een onwerkelijke situatie. Kinderen missen de klasgenoten en school; de leerkrachten missen de kinderen. Tegelijkertijd zijn we trots op alle inspanningen die door de leerkrachten, maar ook door u als ouder gedaan worden om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.

We realiseren ons dat u met de combinatie van werk, huishouden en het thuisonderwijs voor een uitdaging staat. Mocht u zich zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u dat bespreken met de leerkracht. Zij denken graag met u mee.

Onderwijs

De afgelopen weken hebben alle scholen onderwijs op afstand georganiseerd. De komende tijd blijven we uw kind op deze manier begeleiden. Het kan zijn dat de school van uw kind de manier van werken nog aanpast, om het onderwijs beter te maken. De school blijft hierover met u en de leerlingen in contact.

Opvang

De opvang voor ouders die werken in vitale sectoren blijft, zoals eerder aangegeven, mogelijk op de schooldagen. Dat geldt niet voor de vrije dagen die al stonden gepland, zoals Goede vrijdag (10 april), Tweede Paasdag (13 april) en de meivakantie.

Tot slot

Wij danken u voor uw begrip en inzet. Laten we goed contact houden en samen werken aan het beste onderwijs dat mogelijk is binnen de gegeven omstandigheden.

Let goed op elkaar en blijf gezond.

Vriendelijke groet,

Stichting SchOOL