Doorstroomgroep

Brengt opvang en onderwijs samen

SKL Kinderopvang en Stichting SchOOL starten als experiment een doorstroomgroep in openbare basisschool De Poolster. De oudste peuters van peuterspeelzaal Dolfijntjes 1 en de jongste kleuters van De Poolster (totaal 16 kinderen) komen 2 middagen bij elkaar in de doorstroomgroep onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en een leerkracht. Zij krijgen daarmee een aanvullend aanbod gericht op ontwikkelingsstimulering. Maandag 2 februari 2015 onthulde wethouder Onderwijs en Voorschoolse Voorzieningen, mevrouw van Wageningen samen met de kinderen een naambord voor de doorstroomgroep. Voor een optimale groei en ontwikkeling van kinderen is een goede start van de ‘schoolloopbaan’ belangrijk. Zeker bij kinderen met een taalachterstand draagt een soepele overgang van voorschoolse naar vroegschoolse educatie hieraan bij.

Kijk hier voor meer info.

instroomgroep 1 instroomgroep 2