Taalklas

Taalontwikkeling van nieuwkomers centraal

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs in Lelystad) heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in een jaar tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar. Kijk voor meer informatie over de Taalklas op onze SchOOLwiki.

Aanmelden

Voor het aanmelden bij Taalklas Lelystad geldt een procedure. Deze procedure omvat de volgende stappen:

  1. Zoek een school in de buurt waar u woont.
  2. Op deze school vult u samen met een medewerker het formulier “Intake Taalklas” in.
  3. De school stuurt het formulier naar taalklas.lelystad@stichtingschool.nl
  4. U maakt zelf een afspraak om uw kind in de Taalklas in te schrijven. Dit kan alleen op woensdag en vrijdag.
  5. Na ongeveer twee jaar Taalklas gaat uw kind naar de school in de buurt waar u woont. We noemen dit de ‘moederschool’.

Op dit moment, september 2022, zijn de Taalklassen vol. Wegens ruimtegebrek kunnen wij geen leerlingen plaatsen in de taalklassen.

We hebben een wachtlijst ingesteld.

U kunt zich wel aanmelden voor de wachtlijst. U krijgt van ons bericht wanneer uw kind geplaatst kan worden.

Mogelijk kan de moederschool uw kind tijdelijk opvangen.