Kennismaken en inschrijven

Onze school staat open voor alle kinderen.

Bent u als ouder na het lezen van onze website nieuwsgierig geworden? Dan is het mogelijk om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Besluit u uw kind in te schrijven bij ons op school dan maakt de Intern Begeleider een afspraak met u voor een intake gesprek.

Als uw kind al eerder onderwijs heeft gevolgd aan een andere basisschool wordt er altijd contact opgenomen met de vorige school. Van deze school vragen wij dan een onderwijskundig rapport en eventueel andere relevante informatie. Als u uw kind op ‘De Poolster’ heeft ingeschreven krijgt u van de school bericht om samen met uw kind een kijkje te komen nemen in de groep en kennis te maken met de groepsleerkracht.

Indien het een kleuter betreft worden ook afspraken gemaakt over eventuele gewenningsochtenden of – middagen. In principe volgt het kind na zijn vierde verjaardag de complete schoolweek. In overleg met de ouders kan anders besloten worden.