De BredeSchool

Onze school is een ‘brede basisschool’. Dit betekent dat de school de leerlingen extra ontwikkelingskansen biedt. Dat gebeurt in en na schooltijd. Om dit te kunnen bereiken werken wij steeds meer samen met uiteenlopende sport-, zorg- en cultuur- en welzijnsorganisaties. De algemene doelstelling van het project is: verbeteren van de mogelijkheid voor kinderen van 0 tot 12 jaar om goed te kunnen leren en hun positie in de samenleving te verbeteren door het creëren van een netwerk rond de ontwikkeling van kinderen op fysiek, emotioneel en sociaal gebied. Vanaf 2004 heeft de Poolster gekozen voor het zorgprofiel. Hiermee wordt aangesloten bij de vragen / behoeftes van kinderen, hun ouders en /of wijkbewoners en die aansluiten bij de school. Het zorgprofiel is gericht op het realiseren van vroegtijdige signalering en aanpak van zorgsignalen door samenwerking tussen organisaties die professioneel met kinderen werken en zorginstellingen. Kenmerkend voor de Brede School is het schoolplein. Hierbij gaat het om een openbaar schoolplein dat voor een ieder vrij toegankelijk is.