schoolafspraken

Veilige school

Op De Poolster moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Dat geldt natuurlijk op de eerste plaats voor de leerlingen, maar ook voor de ouders en de medewerkers. Als we ons aan de onderstaande regels houden, leren en werken we met plezier aan goede resultaten.

 1. We zorgen voor een goede en veilige sfeer op school.
 2. We respecteren elkaar.
 3. We blijven van anderen en de spullen van een ander af.
 4. Ruzies of problemen lossen we samen op.
 5. We gebruiken binnen en buiten school geen geweld.

Afspraken in de school

 • Rustig lopen in de school
 • In de school praat je zachtjes
 • Als je in de klas bent, blijf je in de klas.

Afspraken in de groep

 • In de groep geen kauwgom of snoep in de mond. Als je de groep binnenkomt gooi je je kauwgom of snoep in de prullenbak.
 • Telefoon niet horen en zien! Als je in de groep komt, doe je de telefoon uit en stop je hem in de kluis.
 • Waardevolle spullen niet in je jas laten zitten. School is niet aansprakelijk wanneer er spullen verdwijnen!
  Stop ze in het kluisje in de klas of geef ze tijdelijk aan je juf of meester.
 • Boeken ruilen in de gang, één leerling tegelijk.

Eten en drinken

‘s Morgens mag uw kind iets te eten en/of te drinken meenemen. Dit wordt dan vóór of na de ochtendpauze genuttigd. Wij vinden gezond eetgedrag belangrijk, de kinderen mogen daarom alléén fruit of een boterham eten. Wat de keuze van het drinken betreft, is het advies geen koolzuur en/of cafeïne houdende dranken ( zoals cola, sinas en Red Bull).Tevens hebben de kinderen een eigen lunchpakket bij zich, dit i.v.m. met het continurooster.

Ziekte leerling.

Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u vóór schooltijd dit telefonisch te melden aan de school of de leerkracht op de hoogte te stellen. Indien uw kind tijdens de schooluren ziek wordt of gewond raakt proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen blijft het kind dus op school. Als het zodanig ziek of gewond is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, schakelen we medische hulp in. Als uw kind direct naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u te bereiken.

Fietsen op school

Wilt u uw kind zo weinig mogelijk op de fiets naar school laten komen? Liever helemaal niet. We kunnen namelijk de fietsen slecht in het oog houden en er zijn te weinig rekken. Op het schoolplein mag een kwartier vóór en een kwartier na schooltijd niet gefietst worden.

Voor de overige regels, raadpleeg de schoolgids.