Schoolvakanties

Voor een vakantieoverzicht verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Scholen kunnen echter van deze planning afwijken, vraagt u dus altijd bij de (toekomstige) basisschool van uw kind naar hun vakantieoverzicht.

optimist_03