SchOOLwiki

zoekopdracht

2 resultaten in categorie "3-ondersteuning-voor-leerlingen"

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis Het doel van Passend Onderwijs is het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de ondersteuning aan kinderen. Het gaat erom dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school, ook de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Hierbij is het belangrijk om samen te bepalen wat de leerling nodig heeft om verder in zijn of haar ontwikkeling te komen. In Lelystad werken de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten werken alle partijen samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen. De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school: Specialist Aantal dagdelen Gedragsspecialist 1 Intern begeleider 4 Klassenassistent 10 Onderwijsassistent 15 Orthopedagoog 2 Rekenspecialist 1 Specialist hoogbegaafdheid 1 Taalspecialist 20 VVE coördinator 4 gym specialist 6 werelddans 2...
Lees verder

Veiligheid

Anti-pestprogramma Alle groepen werken met Sociaal Sterke Groep van Groepsdynamisch Onderwijs (GDO). Er wordt gewerkt aan: • Kinderen lossen eigen ruzies op in driehoeksgesprekken • In de Socio-kring worden verbeterpunten geëvalueerd en nieuwe verbeterpunten opgesteld • De school heeft conflictbegeleiders, wanneer leerlingen structureel ongewenst gedrag vertonen • School- en klassenafspraken hangen zichtbaar op in de klas • De groepen werken met een OK thermometer, waarvan de opbrengst wekelijks door de directeur met de groep wordt geëvalueerd. Sociale en fysieke veiligheid Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Scholen met Succes. Kanjertraining en/of Rots en Water worden in de groepen 1 t/m 8 ingezet als interventiemethode De school ziet de vormgeving van het actief burgerschap als belangrijke uitdaging en doet al veel aan dit onderwerp binnen de verschillende vakken alsmede door onze manier van met elkaar omgaan. Daarbij is De Poolster een Brede School welke sterk betrokken is bij de buurt waarin de school staat. Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Chequita Kramer-Winter. U kunt de antipestcoördinator bereiken via c.winter@stichtingschool.nl. De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Chequita Kramer-Winter. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via c.winter@stichtingschool.nl....
Lees verder