SchOOLwiki

zoekopdracht

1 resultaat in categorie "taalklassen"

TAALKLAS

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn, of vluchteling, spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in 1 jaar, vluchtelingen 2 jaar, tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar. Wat is gestart als experiment op openbare basisschool De Vuurtoren kreeg een structurele invulling op openbare basisschool De Poolster. Maandag 23 maart 2015 gaf de wethouder van Onderwijs, mevrouw Elly van Wageningen het startsein voor de Taalklas op de nieuwe locatie in openbare basisschool De Poolster. Zij bracht letterlijk de leerlingen van De Poolster in verbinding met de leerlingen van de Taalklas met behulp van een grote wereldbol die de kinderen aan elkaar doorgaven. In de Taalklas staat de taalontwikkeling centraal! Aantoonbare ontwikkeling van nieuwkomers Tijdens de opstartfase van de Taalklas signaleerde Stichting SchOOL al een aantoonbare grote ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het gaat hierbij om de taalverwerving, het sociaal en emotioneel welbevinden en de kennismaking met de Nederlandse taal van kinderen met een taalachterstand. De veilige en gestructureerde leeromgeving, een kleine groep, een intensief programma, veel individuele aandacht en de samenwerking met ouders worden ervaren als grote voordelen. De kinderen van de statushouders zijn verdeeld over twee groepen. Indien er een nieuwe toename van nieuwkomers plaatsvindt zal deze over nieuwe groepen verdeeld worden binnen de Taalklas.  Groep Rood: kinderen  fase 1 en 2    Groep blauw: kinderen fase 3 en 4, mits ze de eerste twee fases met goed gevolg hebben doorlopen. Achtergrond Naast het bestaande aanbod voor kleuters met een taalachterstand in de vorm van een Schakelklas voor Kleuters (bedrijfsonderdeel van de Flevomeer Bibliotheek) heeft de  Stichting SchOOL hiermee een structurele voorziening voor nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Stichting SchOOL zorgt met de Taalklas voor een structurele invulling van de opvang van deze leerlingen binnen het Lelystadse onderwijs. Aanmelden: De internationale Taalklassen van de Poolster zijn er voor kinderen  van 4-13 jaar  in Lelystad die minder dan 2 jaar in Nederland wonen en het Nederlands niet of onvoldoende beheersen. U kunt uw kind aanmelden op donderdag vanaf 12 uur. Wilt u de school   vooraf bellen of zelf  langskomen om een afspraak te maken? De eerste schooldag is altijd  op maandag. Schooltijden Uw kind gaat  om 8.15 uur naar binnen. De lessen beginnen om 8.30. Dag schooltijden Extra activiteit Maandag 8.15 – 14.15 uur Sport Dinsdag 8.15 – 14.15 uur Taal in spel Woensdag 8.15 – 14.15 uur Taal in muziek Donderdag 8.15-14.15 uur Sport Vrijdag 8.15-14.15 uur Crea   Sport: uw kind doet thuis al sportieve kleding aan of u geeft uw kind sportkleding mee, bij voorkeur een korte broek en T shirt,  en het kleedt zich dan  bij de sportzaal om. In overleg kunnen oudere meisjes zich apart omkleden. Leren Alles wat wij doen in de Taalklas is er op gericht uw kind zo snel mogelijk Nederlands leren. Nederlands is een van de moeilijkste talen van de wereld… wist u dat? Uw kind leert in de Taalklas  zo snel en goed de Nederlandse taal •         Begrijpen •         Spreken •         Lezen •         Schrijven Twee jaar in de Taalklas Het onderwijs in de Taalklas is erop gericht  dat uw kind zo snel mogelijk kan uitstromen naar een  volgende school in het basis- of voorgezet onderwijs. Uw kind moet daarvoor de Nederlandse taal zodanig beheersen dat het  in de groep  kan functioneren met passende ondersteuning.  Daarvoor moet het de taal die de leerkracht voor de groep spreek begrijpen en de oefeningen in de boeken met hulp kunnen maken. Wij werken er aan dat  uw  kind  zelfvertrouwen, een zelfstandige werkhouding en het gevoel van zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen prestaties ontwikkelt. Meestal duurt  dit proces 2  jaar. Begin en eind Na een intake waarin wij vaststellen wat uw kind nodig heeft, maken wij een Individueel Ontwikkelingsplan. In dit plan noteren wij  daarna de voortgang van uw kind. Dit plan kunnen ouders altijd inzien en wij bespreken het regelmatig met u. Als uw kind er aan toe is naar de volgende school te gaan geven wij dit plan door aan de volgende school. Wij  zullen u en uw kind  adviseren en begeleiden bij de overgang naar de volgende school. Eten en drinken Om 10.00 uur. Eten  wij voor de pauze.  De kinderen hebben fruit bij zich en eten dat op. Ze kunnen water drinken op school. Om 12.00 uur eten wij samen brood.  Dit nemen de kinderen mee van huis. Zoet beleg is niet gezond en dus niet toegestaan.   Feest Soms is het feest in de klas. Dan is er wel koek of snoep. Wij zorgen er voor dat dit Halal is. Wilt u daar ook op letten als u uw kind iets mee geeft om uit te delen? Als u iets zonder vlees  en gelatine meegeeft is het altijd goed. Contact U bent altijd welkom om in de groep van uw kind te komen kijken hoe uw kind leert in de Taalklas. Wij komen  graag bij u thuis op bezoek na ongeveer 3 weken. Daarvoor maken wij  een afspraak met u. Als u iets belangrijks te bespreken heeft kunt u altijd na schooltijd bij ons langskomen of een aparte afspraak maken. Na een jaar bespreken wij met u hoe uw kind verder naar school zal gaan. Wij nodigen u  na een jaar uit voor een gesprek en  bespreken de voortgang. Vakanties ,studiedagen en doktersbezoek U wordt vooraf met korte brieven geïnformeerd over data van speciale dagen en activiteiten, deze vindt u ook op deze site in de agenda. Buiten de schoolvakanties om wordt er geen verlof verleend voor vakanties. VOOR en NA doktersbezoek wordt uw kind ook/weer op school verwacht en heeft het niet de hele dag verlof. Ziek Als uw kind ziek is wilt u dan voor begin van de les, 8.30u, naar school bellen? Wij bellen u  direct op als uw kind zonder bericht afwezig is. Adres School OBS De Poolster Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad 0320-250514  ...
Lees verder