SchOOLwiki

zoekopdracht

Aantal leerlingen

2018 – 2019      181 leerlingen

2017 – 2018      160 leerlingen

2016 – 2017     178 leerlingen

2015 – 2016     115 leerlingen

2014 – 2015     84 leerlingen

 

De Poolster heeft twee afdelingen: regulier onderwijs met 150 leerlingen, verdeeld over 6 combinatiegroepen ·
Taalklassen met 45 leerlingen, verdeeld over 3 groepen. Ingedeeld naar fase van de kennis van de Nederlandse Taal.

Ons aannamebeleid: Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden.

Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in protocol P 3100 Toelaten schorsen en verwijderen.