SchOOLwiki

zoekopdracht

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
• Bibliotheek
• Speellokaal
• Taalklas/NT2

Voor kinderen van vluchtelingen en arbeidsmigranten heeft Stichting SchOOL een centrale voorziening
in de vorm van NT2 (Taalklassen) klassen georganiseerd op De Poolster . Met een intensief programma
en in 4 niveaugroepen in een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de
Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen van arbeidsmigranten kunnen in 1 jaar en
vluchtelingenkinderen in 2 jaar (verlenging is mogelijk) tijd de Nederlandse Taal leren. Daarna stromen
zij uit naar een reguliere school in de buurt waar zij wonen.