SchOOLwiki

zoekopdracht

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Het gaat er om dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het is ons streven dat alle kinderen terecht komen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten.Bij kwaliteitszorg volgen we de strategie van De Betere Basisschool (BBS)  en onderhouden dit door scholing.
• F1 ontwikkelen/ontwerpen
• F2 plan aan team voorleggen

• F3 oefenen in de praktijk
• F4 Evaluatie en bijstellen
• F5 borgen

Belangrijk vinden we dat het team zich zelf verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene in de school wordt gedragen. Dit betekent dat op basis van analyse van kwaliteitsgegevens conclusies worden getrokken en doelen worden gesteld op kind- leerkracht- en schoolniveau. Deze doelen zijn verwoord in ons jaarplan.