SchOOLwiki

zoekopdracht

Onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Onderwijstijd leerjaar 1 en 2

 

 

 

 

 

Onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

 

 

 

 

 

 

 

Over hoe een schooldag op een basisschool er uitziet zijn wettelijke afspraken gemaakt. Scholen
hebben sinds 1 augustus 2006 wel de ruimte gekregen om zelf de schooltijden in te delen.Voor de
vormgeving van de onderwijstijd zijn enkele voorwaarden vastgesteld. Zo moeten leerlingen in totaal
7520 uur aan onderwijs volgen, verspreid over acht jaar, wat neerkomt op 940 uur per jaar. Dit hoeft
niet precies zo te worden verdeeld. Daarnaast moeten scholen de activiteiten evenwichtig over de dag
verdelen.