SchOOLwiki

zoekopdracht

Opvang

Voorschoolse opvang Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stichting Go, buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
ouders, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stichting Go, buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.