SchOOLwiki

zoekopdracht

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis

Het doel van Passend Onderwijs is het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de ondersteuning aan kinderen. Het gaat erom dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school, ook de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Hierbij is het belangrijk om samen te bepalen wat de
leerling nodig heeft om verder in zijn of haar ontwikkeling te komen. In Lelystad werken de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten werken alle partijen samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen.

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist Aantal dagdelen
Gedragsspecialist 1
Intern begeleider 4
Klassenassistent 10
Onderwijsassistent 15
Orthopedagoog 2
Rekenspecialist 1
Specialist hoogbegaafdheid 1
Taalspecialist 20
VVE coördinator 4
gym specialist 6
werelddans 2