SchOOLwiki

zoekopdracht

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Alle groepen werken met Sociaal Sterke Groep van Groepsdynamisch Onderwijs (GDO).
Er wordt gewerkt aan:
• Kinderen lossen eigen ruzies op in driehoeksgesprekken
• In de Socio-kring worden verbeterpunten geëvalueerd en nieuwe verbeterpunten opgesteld
• De school heeft conflictbegeleiders, wanneer leerlingen structureel ongewenst gedrag vertonen
• School- en klassenafspraken hangen zichtbaar op in de klas
• De groepen werken met een OK thermometer, waarvan de opbrengst wekelijks door de directeur met de groep wordt geëvalueerd.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Scholen met Succes.
Kanjertraining en/of Rots en Water worden in de groepen 1 t/m 8 ingezet als interventiemethode De school ziet de vormgeving van het actief burgerschap als belangrijke uitdaging en doet al veel aan dit onderwerp binnen de verschillende vakken alsmede door onze manier van met elkaar omgaan. Daarbij is De Poolster een Brede School welke sterk betrokken is bij de buurt waarin de school staat.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Chequita Kramer-Winter. U kunt de antipestcoördinator bereiken via c.winter@stichtingschool.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Chequita Kramer-Winter. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via c.winter@stichtingschool.nl.