SchOOLwiki

zoekopdracht

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, PSZ Dolfijntjes 1. We gebruiken daarbij Kaleidoscoop en Onderbouwd.

De Poolster werkt nauw samen met PSZ Dolfijntjes 1 van Stichting Go Kinderopvang aan de doorgaande leerlijnen. Samen geven we vorm aan een Doorstroomgroep. Kinderen van 3 1/2 jaar tot 4 1/2 jaar gaan twee dagdelen per week naar deze groep. Zij werken aan de doelen zoals gesteld door de SLO. Dit doen zij met behulp van de thema’s van Onderbouwd en Kaleidoscoop. Een leerkracht van De Poolster en een pedagogisch medewerker van GO verzorgen het onderwijsaanbod aan maximaal dan 16 leerlingen. Op deze wijze zorgen we voor een vloeiende overgang van de PSZ naar de basisschool. Hierbij vormt het vergroten van de woordenschat het hoofdbestanddeel van het aanbod.