SchOOLwiki

zoekopdracht

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50
Daarvan bekostigen we:
• Pasen
• Kerst
• Schoolverzekering
• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten. Mochten ouders niet in staat zijn de ouderbijdrage te voldoen, maar willen dit wel? Wij begeleiden ouders met de aanvraag van de ouderbijdrage via Stichting Leergeld. Het maximum bedrag dat de Stichting dan bijdraagt is €15