Gedragscode vrijwilligers

Geplaatst op maandag 13 februari 2017

Wij vinden het fijn dat vrijwilligers en hulpouders ​de school ondersteunen. Immers zonder hun inzet zouden veel activiteiten niet door kunnen gaan. Onze school moet voor iedereen een veilige plaats zijn, waar het prettig werken en leren is. Wij willen dit waarborgen door duidelijke afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan en dit vast te leggen in een gedragscode voor hulpouders of andere vrijwilligers: opgesteld voor vrijwilligers en hulpouders. Op alle scholen van Stichting SchOOL geldt daarom een gedragscode vrijwilligers. Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor vrijwillige overblijfkrachten. Dit geldt niet voor luizenmoeders of voorleesvaders.

De gedragscode voor vrijwilligers bevat de volgende onderwerpen:

1. Schoolcultuur/pedagogisch klimaat

2. Eén op één contacten vrijwilliger – leerling

3. Troosten/belonen/feliciteren e.d. in de schoolsituatie

4. Hulp bij het aan- en uitkleden

5. Buitenschoolse activiteit schoolreis/schoolkamp

6. Racisme/discriminatie

7. Lichamelijk geweld

8. Privacy

9. Kleding

10. De digitale snelweg

11. GSM.

12. Genotsmiddelen