GGD onderzoeken

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017

Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen wordt uw kind onderzocht op de leeftijd van 5/6 jaar en in groep 7. Dit gebeurt door de jeugdarts, assistente jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en logopedist. Zij maken onderdeel uit van het CJG.

Als uw kind 5 jaar is…
Rond de leeftijd van 5 jaar krijgen de kinderen een logopedische screening op hun spraak- en taalontwikkeling. De logopedist let vooral op taal, spraak, articulatie en stem. In groep 7 krijgen alle kinderen een standaard onderzoek naar groei, gezondheid en gedrag door de jeugdverpleegkundige.

Voor ieder onderzoek ontvangen ouders vooraf een uitnodiging. Ouder(s)/ verzorger(s) worden door de GGD geïnformeerd over de bevindingen.