Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017

Vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid? Kom naar het CJG!
Bij het CJG zijn alle kinderen, (aanstaande) ouders, jongeren en professionals welkom met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. In het CJG vind je alle opvoed- en opgroeikennis onder één dak. Van consultatiebureau tot opvoedcursus, van een goed gesprek tot hulp bij de opvoeding. Meer informatie kunt u vinden op www.cjglelystad.nl of bel naar telefoonnummer: 0320 – 23 11 11, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Volgen gezondheid, groei en ontwikkeling
Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van je kind goed te volgen wordt hij/zij onderzocht op de leeftijd van 5 en 6 jaar en in groep 7. Dit gebeurt door een jeugdarts, assistente jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en eventueel logopedist. Zij maken onderdeel uit van het CJG.

Eén aanspreekpunt
In het Centrum Jeugd en Gezin werken allerlei organisaties samen, zoals: de jeugdgezondheidszorg van Icare en GGD Flevoland, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland MDF (schoolmaatschapelijk werk), de gemeente Lelystad, Servicecentrum Flevolandse bibliotheken, Samen Veilig Flevoland, buurtcentra,  MEE  IJsselgroep, peuterspeelzalen en basisscholen.
Jongeren kunnen ook zelf informatie vinden via een eigen website;
www.jonginlelystad.nl .