Inspectie basisonderwijs

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op alle scholen want elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is.

Hoe werkt de Onderwijsinspectie?
Jaarlijks voert de inspectie voor elke school een risicoanalyse uit. Zo bepaalt zij of een school voldoende kwaliteit levert. Een school heeft voldoende kwaliteit als uit de risicoanalyse blijkt dat de opbrengsten minimaal op het niveau zijn dat je mag verwachten van de school. Ook zijn er geen signalen dat er iets anders mis zou kunnen zijn. De school krijgt dan basistoezicht, en daarmee het vertrouwen van de inspectie.

Indien nodig voert de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit om scholen te wijzen op de punten waaraan gewerkt moet worden. Natuurlijk zijn scholen niet blij met een ‘zwakke’ beoordeling en het bijbehorende intensieve toezicht. Zij worden hierdoor wel gedwongen tot een kritische blik op het eigen functioneren. Dit levert inzichten op over de eigen organisatie en de manier waarop het onderwijs wordt gegeven. En dat komt de kwaliteit uiteindelijk weer ten goede.

Meer informatie voor ouders en leerlingen:

tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid)

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

email: info@owinsp.nl

website: www.onderwijsinspectie.nl (ook voor inspectierapporten)


Via de website van scholen op de kaart vindt u veelzijdige informatie over basisscholen en kunt u scholen vergelijken. Deze site biedt  interessante informatie over onderwijs en resultaten van de scholen in uw buurt. Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.