Klokkenluidersregeling

Geplaatst op vrijdag 17 februari 2017

Per 1 juli 2016 is elke organisatie wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben. Die zogenoemde klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie. Stichting SchOOL geeft in haar Klokkenluidersregeling een beschrijving hoe wordt omgegaan met het vermoeden van een misstand. Uitgangspunt is dat het vermoeden intern aan de orde wordt gesteld om vervolgens door een interne maar onafhankelijke integriteitscommissie in behandeling te worden genomen. Daarnaast kent de regeling de mogelijkheid in omschreven situaties melding van een misstand bij een externe derde te doen. Nadrukkelijk is vastgelegd dat de betrokkene, die de melding doet, bescherming tegen benadeling geniet.

De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen; deze klachten vallen onder de klachtenregeling van de Stichting SchOOL.