Logopedie

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017

Logopedie richt zich op de mondelinge communicatie.  Op jonge leeftijd kan al veel gedaan worden aan het voorkomen van problemen op het gebied van de spraak- en/of taalontwikkeling. Een logopedist biedt hulp op het gebied van stem-, spraak-, taal- en auditieve problemen. De werkzaamheden van de logopedist in het basisonderwijs zijn preventief gericht. Stichting SchOOL heeft een team van 4 logopedisten in dienst die werkzaam zijn op openbare scholen en op de scholen van andere schoolbesturen.

Screening
Het opsporen van kinderen met logopedische problemen in het basisonderwijs gebeurt door middel van de screening in het jaar dat een kind 5 jaar wordt. De ouders vullen een toestemmingsformulier in voor de screening. Deze screening bestaat uit verschillende onderdelen, o.a.: benoemen van plaatjes, woorden nazeggen, vertellen bij een beeldverhaaltje, luisteren naar opdrachten. De logopedist krijgt zo in ongeveer 20 minuten een beeld van de taalvaardigheid, articulatie, stem en ademgebruik, vloeiendheid, afwijkende mondgewoonten en auditief functioneren. De ouders krijgen schriftelijk bericht over het resultaat van het onderzoek en ook de betreffende leerkracht wordt op de hoogte gesteld van de bevindingen.

Meer informatie over logopedie in Lelystad