Medicijnen verstrekken op school

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017

Steeds vaker krijgen scholen het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.  Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen.

Binnen alle scholen van Stichting SchOOL geldt onderstaande werkwijze over hoe we hiermee omgaan.

Medicijnverstrekking_Stichting SchOOL

Wilt als ouder meer weten over het gehele protocol klik hier of neem dan contact op met de directeur van uw school.