Medisch handelen

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017

Regelmatig worden leerkrachten op school geconfronteerd met leerlingen die klagen over hoofdpijn, buikpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen scholen steeds vaker het onderzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen.

Daarom is er voor alle scholen binnen Stichting SchOOL een protocol vastgesteld dat drie soorten situaties kent:

Wilt als ouder meer weten over het protocol neem dan contact op met de directeur van uw school.