Medische handelingen uitvoeren op school

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017

Steeds vaker krijgen scholen het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medische handelingen uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van injecties.  Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen.

Binnen alle scholen van Stichting SchOOL geldt onderstaande werkwijze over hoe we hiermee omgaan.

Medische handelingen_Stichting SchOOL

Wilt als ouder meer weten over het gehele protocol klik hier of neem dan contact op met de directeur van uw school.