Missie van Stichting SchOOL

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017

Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) is het overkoepelend orgaan van 19 openbare basisscholen; 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De missie van Stichting SchOOL is: ‘Samen SchOOL zijn’
Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun talenten optimaal ontplooien en zich toerusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt. Daarom ontwikkelt iedere school zich tot een leergemeenschap waar medewerkers samen met ouders en samenwerkingspartners zorgen voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, binnen- en buitenschoolse arrangementen en kindnabije passende zorg. Een uitdagende leer- en werkomgeving met doorgaande carrièrelijnen, een mix van functies en specialisaties zet onze medewerkers in hun kracht.

SchOOL werkt vanuit vertrouwen, verbondenheid en vakmanschap
Vanuit deze kernwaarden zetten alle medewerkers zich in voor Stichting SchOOL. Het eigen gedrag van medewerkers geldt als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders).

 • Vertrouwen: We doen wat we beloven en verantwoorden ons open en onderbouwd.
 • Verbondenheid: We zorgen dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van de school zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Samen bereiken we meer.
 • Vakmanschap: We eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering.

 Organisatiefilosofie Stichting SchOOL 

 • We denken in het belang van kinderen en hun ouders.
 • We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces.
 • We werken samen aan een doorgaande lijn van continu verbeteren.
 • We beschouwen de directeur als integraal verantwoordelijk voor de school/organisatie.
 • We zien de leraar als eigenaar van het onderwijsleerproces in de groep.
 • We sturen met aandacht én middelen op de zone van de naaste ontwikkeling.

 

 Het strategisch koersplan ‘Samen SchOOL zijn’ richt zich op vijf hoofdthema’s:

 • Passend en kwalitatief goed onderwijs
 • Maatschappelijke verankering
 • Goed werkgeverschap
 • Samen SchOLen
 • Basis op orde

Koersplan Stichting SchOOL 2015 2018 | Samen SchOOL zijn