Passend Onderwijs in Lelystad

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017

tjalk_002

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Lelystad gaan de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samenwerken om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven.

Passend Onderwijs per 1 augustus 2014
Scholen hebben per 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Dit nieuwe onderwijsstelsel is bedoeld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en tegelijkertijd om de kosten in de hand te houden. De invoering van Passend Onderwijs is een grote operatie. De schoolbesturen In Lelystad en Dronten overleggen intensief met elkaar over de invulling van Passend Onderwijs.

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs in Lelystad
Voor meer informatie rondom passend onderwijs in Lelystad kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad en Dronten.  Zij werken samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen!

De schoolbesturen die samen werken aan passend onderwijs in Lelystad:

  • SCPO Lelystad LELYSTAD
  • SKOFV LELYSTAD
  • Stichting SchOOL inclusief De Zevenster cluster 3 LELYSTAD
  • Stichting Monton LELYSTAD
  • Maharishi Onderwijs Nederland LELYSTAD
  • Stichting Noor Scholen LELYSTAD/ZWOLLE
  • Accretio LELYSTAD
  • Stichting Eduvier Onderwijsgroep LELYSTAD

Algemene informatie passend onderwijs