Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Lelystad werken de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven.

Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten werken alle partijen samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen. Lees meer over Passend Onderwijs.

Telefoonnummer: 0320 – 224 536

Postbus 2233, 8203 AE Lelystad

Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad

www.passendonderwijslelystaddronten.nl