Voor- en vroegschoolse educatie

maandag 19 augustus

Wat is voor- en vroegschoolse educatie? Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken

Lees verder

Extra faciliteiten

maandag 19 augustus

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: • Bibliotheek • Speellokaal • Taalklas/NT2 Voor kinderen van vluchtelingen en arbeidsmigranten heeft Stichting SchOOL een centrale voorziening in de vorm van NT2 (Taalklassen) klassen georganiseerd op De Poolster . Met een intensief programma en in 4 niveaugroepen in een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele

Lees verder

Onderwijstijd

maandag 19 augustus

Wat is Onderwijstijd? Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. Onderwijstijd leerjaar 1 en 2           Onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8              

Lees verder

Vakleerkrachten

maandag 19 augustus

Vakleerkrachten Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig: Bevordering van het taalgebruik Spel en beweging / bewegingsonderwijs Werelddans

Verlof personeel

maandag 19 augustus

Verlof personeel Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en nieuwe didactische inzichten te verkrijgen, volgen de leerkrachten regelmatig cursussen of een opleiding. Wanneer een leerkracht (studie)verlof heeft of uitvalt door b.v. ziekte, nemen wij contact op met de vervangingspool. Wij werken hierbij samen met andere besturen in de regio.

Lees verder

Groepen op school

maandag 19 augustus

Groepen op school Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: • Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas • Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten