Veiligheid

maandag 19 augustus

Anti-pestprogramma Alle groepen werken met Sociaal Sterke Groep van Groepsdynamisch Onderwijs (GDO). Er wordt gewerkt aan: • Kinderen lossen eigen ruzies op in driehoeksgesprekken • In de Socio-kring worden verbeterpunten geëvalueerd en nieuwe verbeterpunten opgesteld • De school heeft conflictbegeleiders, wanneer leerlingen structureel ongewenst gedrag vertonen • School- en klassenafspraken hangen zichtbaar op in de

Lees verder

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

maandag 19 augustus

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische

Lees verder