Ziek melden en verlof aanvragen

maandag 19 augustus

Over schoolverzuim Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim: Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim • bij

Lees verder

Schoolverzekering

maandag 19 augustus

Er is sprake van een schoolverzekering. Het is belangrijk dat de ouders een WA verzekering hebben. Kinderen zijn speels, wanneer er materiële schade ontstaat hoeven de ouders dan zelf geen negatieve financiële gevolgen van te ondervinden. Via Stichting SchOOL hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Vrijwillige ouderbijdrage

maandag 19 augustus

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50 Daarvan bekostigen we: • Pasen • Kerst •

Lees verder

Hoe ouders worden betrokken

maandag 19 augustus

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken die school en ouders helpt om goed en slim samen te werken. Een denkwijze die helpt om elkaar te begrijpen vanuit een gelijkwaardige en nietvrijblijvende samenwerking, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouders helpen op school bij

Lees verder