Medezeggenschap

Op de Poolster vormt een afvaardiging van ouders en teamleden de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft op een aantal belangrijke  onderwerpen die de school betreffen advies- of instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad voert hierover regelmatig overleg met de schoolleiding. 
U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door te mailen naar mr.poolster@stichtingschool.nl

Agenda en notulen

20231127 Agenda MR vergadering

Downloaden