Albert van Wijk
Directeur
Greja Berentsen
Leraar Onderbouw
Ina de Wolf
Leraar Onderbouw
Francoise Minani
Leraarondersteuner Onderbouw
Milou de Vries
Leraarondersteuner Onderbouw
Judith Geurts
Leraar Middenbouw
Jantine de Haan
Leraar Middenbouw
Loe Leplaa
Leraar Middenbouw
Jet de Bruin
Leraarondersteuner Middenbouw
Anouk Wesselink
Leraaondersteuner Onderbouw en Middenbouw
Maron van der Meer
Leraar Middenbouw en Bovenbouw
Marijke Tromp
Intern begeleider en leraar Bovenbouw
Boukje de Vries
Leraarondersteuner Bovenbouw
Linda Wijnbergen
Leraarondersteuner Bovenbouw
Hans Wolf
Leraar Talentklas
Sander van Brussel
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
Claudia Wentholt
Secretaresse
Jacqueline van Gardingen
Conciërge